oferta
Serdecznie zapraszamy do zakupów w sklepie on-line. Oferujemy szeroką gamę produktów, które idealnie sprawdzą się w życiu codziennym a także będą doskonałym pomysłem na prezent. Nasze wyroby cechuje wysoka jakośc wykonania i atrakcyjna cena.

regulamin

§ 1.

Informacje ogólne 

 

1. Właścicielem sklepu exotic-gallery.pl jest: Jansen.ATF, Załuski 20a, 09-142 Załuski, NIP:958-085-71-23, Regon:015731367  

 

 

 

2. Użytkownikiem serwisu może być firma lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz zaakceptowała zasady niniejszego regulaminu. 

 

 

3. Dokonanie rejestracji w bazie sklepu www.exotic-gallery.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


§ 2.

Strony transakcji 

 

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.exotic-gallery.pl zwaną dalej Sprzedawcą jest właściciel firmy Jansen.ATF, Załuski20a, 09-142 Załuski. 

 

 

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej Nabywcą. 

 

§ 3.

Bezpieczeństwo transakcji 

 

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).  

 

 

2. Dane osobowe konieczne do zawarcia transakcji zapisane są na serwerze zabezpieczonym i chronionym przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe Nabywców nie będą udostępniane innym podmiotom. 

 

 

§ 4.

Oferta sklepu 

 

1. Przedmiotem transakcji sklepu internetowego Exotic Gallery są produkty aktualnie wymienione w ofercie na stronie www.exotic_gallery.pl. 

 

 

 

2. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach internetowych sklepu Exotic Gallery są cenami brutto (zawierają podatek VAT)  i są wyrażone w złotych polskich. 

 

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian. 

 

5. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, spełniają wymogi obowiązujących norm pozwalających na wprowadzenie ich do obrotu na terenie Polski. 

 

6. Produkty oferowane na stronie internetowej jako „dostępne” są aktualnie w magazynie Sprzedającego i zostaną wysłane do Nabywcy w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (w przypadku opcji płatności „za pobraniem”) lub otrzymania zapłaty (w przypadku opcji płatności „przelew”).                      

 

7. Produkty oznaczone „na zamówienie”  zostaną w najbliższym czasie (co najmniej 30 dni) sprowadzone do magazynu sprzedającego i dopiero wtedy możliwa będzie realizacja złożonego zamówienia.     

 

8. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 543 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5.
Składanie zamówień

 

1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym Exotic Gallery można dokonać poprzez mechanizm „Koszyka” na stronie internetowej sklepu oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia zawierającego prawidłowe dane osobowe Nabywcy tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail. 

 

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodną Nabywcy na przechowywanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. 

 

§ 6.
Potwierdzenie i realizacja zamówienia

 

1.Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym Exotic Gallery musi zostać potwierdzone przez Nabywcę' 

 

2. Zamówienie winno być potwierdzone w ciągu 24 godzin od jego złożenia w przeciwnym razie zostanie anulowane i usunięte z systemu sklepu. 

 

3. Warunki realizacji obejmują w szczególności:

- potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamówienia

- potwierdzenie warunków płatności

- potwierdzenie danych potrzebnych do wystawienia faktury

- potwierdzenie adresu na który ma być dostarczony towar

 

 

4. Wysyłka produktów znajdujących się na stanie magazynu Sprzedawcy następuje do 7 dni od daty wpływu przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy (bądź potwierdzenia zamówienia przy opcji „za pobraniem”). 

 

 

5. Koszty wysyłki towaru przesyłką standard za pośrednictwem EMS Pocztex przy wyborze opcji „przelew” pokrywa sprzedający. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem”, koszty transportu w całości pokrywa Nabywca. Dostawa towarów na specjalne zamówienie realizowane będzie w indywidualnie ustalonych terminach o czym Nabywca będzie poinformowany w ramach warunków realizacji dostawy.

 

 

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży co upoważnia sklep internetowy do wystawienia faktury sprzedaży bez konieczności podpisu Nabywcy. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

§ 7.
Korygowanie lub anulowanie zamówień


 1. Na wniosek Nabywcy przekazany e-mailem lub telefonicznie, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym zamówieniu do 2-ch dni roboczych od jego złożenia pod warunkiem, że towar nie został jeszcze wysłany.  

 

 

2. Nabywca, który jest zarejestrowany w bazie klientów sklepu jest informowany drogą mailową o każdej zmianie statusu zamówienia.  Na wniosek Nabywcy złożony w ciągu 2-ch dni od złożenia zamówienia Sprzedawca może anulować realizację zamówienia pod warunkiem, że towar nie został jeszcze wysłany. 

 

§ 8.
Formy płatności


Formy płatności obowiązujące w sklepie internetowym Exotic Gallery są następujące.
1. przelew bankowy na konto wskazane na stronie sklepu.
2. zapłata przy odbiorze towaru.
Sklep internetowy rozpoczyna realizację zamówienia po sprawdzeniu wpływu środków na rachunek bankowy sklepu. Nabywca powinien dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do ustalonego terminu dostawy towaru. W tytule przelewu należy wpisać co najmniej numer zamówienia, imię, nazwisko i adres zamawiającego.
 

 

§ 9.
Transport i dostawa towaru


1. Dostawy produktów zamówionych w sklepie internetowym Exotic Gallery realizowane są na terytorium całego kraju, za pośrednictwem firm kurierskich. 

 

2. Odbiór przesyłki od Kuriera musi być potwierdzony przez Nabywcę w pisemnym pokwitowaniu. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności.                                                           

 

 

3. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym oznaczać będzie potwierdzenie zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem. 

 

§ 10.
Reklamacje gwarancje zwroty


1. W chwili odbioru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne przesyłki należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz Sprzedawcy.


2. Podstawą reklamacji jest protokół uszkodzenia spisany w obecności osób obsługi Kurierskiej. Czas realizacji na zgłoszenie reklamacji wynosi 2 dni. Czas realizacji reklamacji z ewentualną wymianą towaru wynosi 14 dni (w przypadku towarów znajdujących się w magazynie Sprzedającego). Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy konieczne będzie zamówienie reklamowanego towaru.


3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówienia Nabywca powinien odmówić jej przyjęcia i powiadomić o tym Sprzedawcę,


4. Każdy zakupiony towar w sklepie Exotic Gallery jest fabrycznie nowy. Towary mogą być reklamowane na podstawie faktury sprzedaży wystawionej przez Jansen.ATF. Reklamacje te rozpatrywane będą przez Sprzedającego w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dn., 27 lipca 2002 oraz Kodeksu Cywilnego. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej pocztą lub e-mailem  z podanym numerem faktury, opisem wady lub usterki wraz z załączonym zdjęciem (jeśli wadliwość jest widoczna). Sprzedający rozpatrzy zasadność wniesionej reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 

5. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz deklaracji producenta.


6. Nabywca otrzymuje wraz z przesyłką list przewozowy, fakturę oraz certyfikat, które należy zachować jako dokumentację w przypadku reklamacji.


7. Na podstawie Ustawy z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. z  31.03.2000r. Nabywca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy kupna towaru w sklepie internetowym Exotic Gallery bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, składając sprzedawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej. Warunkiem odstąpienia od powyższej umowy jest zwrócenie odebranego towaru w stanie nieużywanym i pozostającym w oryginalnym opakowaniu . Zwracany towar należy dostarczyć do sklepu internetowego Sprzedawcy w stanie kompletnym wraz z dokumentacją zwrotu i certyfikatem.
- zwroty towarów akceptowane są po sprawdzeniu wyżej wymienionych uwarunkowań.
- koszty związane ze zwrotem towarów do siedziby Sprzedawcy pokrywa Nabywca. Dokonując zwrotu towar należy wysłać paczką ubezpieczoną.
 

 

§ 11.
Postanowienie końcowe

 


1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym Exotic Gallery wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


3. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto.
 

 

Właścicielem sklepu Exotic Gallery jest:

Jansen.ATF

Załuski 20a

09-142 Załuski

NIP 958-085-71-23

Regon 015731367 

 

Użytkownikiem serwisu może być firma lub każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz zaakceptowała zasady niniejszego regulaminu.  

 

Zarejestrowanie w bazie sklepu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.